کسـایی، حکایت نی

حکایت زندگی استاد حسن کسایی نیز حکایت دیگری از عشق است؛ عشق به ساز و هیچ‌سازی برای او همچو نی نمی‌شود. شاید برای همین باشد که نام حسن کسایی با نی عجین و یکی شده است و همه او را…

Read More

NAVTEQ new multi-year deal with Microsoft

[ad#imapnov08] Digital map provider NAVTEQ announced a new agreement with Microsoft for its map data and additional products. With this new contract Microsoft now has access to all 74 countries in the NAVTEQ map database. This multi-year agreement also allows…

Read More

Danew GS130 Satellite Navigator

[ad#googleserachnew] Danew has introduced an entry level GPS system; Danew GS130 Satellite Navigator with all the basic navigational functionalities and easy to use operations. This sat nav is targeted at entry level users who desire a sat nav for purely…

Read More

Iran Roads & Tehran Routable Map for Garmin

[ad#imapnov08] This is the most detailed routeable map of Iran available for Garmin GPS devices. GPS Map of Iran includes: Tehran complete street map Cinemas Hospitals Fuel Stations Food Restaurants Shopping Centers Bank / ATM Hotels Parks Airports Post Offices…

Read More